Young Urban Creator – конкурс за студентски проект

Young Urban Creator

Задача:

Проектиране на експозиционна група  в Морската градина на гр. Варна. Тя трябва да бъде естествено осветенa (странично или зенитно). Допустимата квадратура на закритата част е 200м2. Общото помещение трябва да може да се прегражда и разделя на зони. Откритата част трябва да е продължение на интериора през лятото и да увеличава капацитета на събитията през топлите сезони.

Проектът трябва да е БЕЗ санитарни възли и  БЕЗ подземни нива.

Да се подходи с уважение към съществуващия ансамбъл на Пантеона, макар и да не е необходимо да се търсят формални или материални аналогии.

Условия за участие:

Да сте студент по Архитектура или Дизайн.

Срок:

Конкурсът започва на 01.03.2011г и проекти се приемат до 31.05.2011г.

Елементи за предаване:

1.Име на проекта

2.Графични елементи:

-планове

-разрези

-фасади

-3D изгледи отвън и отвътре

-обяснителни схеми

3.Аргументация на проекта (1 стр.)

-обща концепция

-материали

Готовите проекти се изпращат на pst@urbancreative.bg .За по-голямо удобство изображенията да са във формат JPEG (<1Mb), а текстовата част да бъде в 1 DOC файл. Всичко в една ZIP папка.

Оценяване:

Оценяването ще се проведе на 2 етапа:

-гласуване във Facebook – страницата на конкурса (открито) от 01.06.2011г. до 01.07.2011г. Гласуването се осъществява чрез ‘Like’ бутона под снимките на проектите.

-гласуване на вътрешно жури в състав:

  • Димитър Стефанов (Архитект, Urban Creative Build)-Председател
  • Петър Стефанов (Архитект, Urban Creative Studio)
  • Димитър Трайчев (Графичен Дизайнер, „Сталкер”)
  • Георги Иванов (Уеб Дизайнер, Creative Design)

Извеждат се 3 проекта-победители:

-първо място (500лв. , грамота)
-второ място (грамота и утешителна награда)

-трето място (грамота и утешителна награда)