СВИВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЛОШИ ДИСЦИПЛИНАТА И ЗАСИЛИ КОРУПЦИЯТА

В-к „Сроител” бр.33 , 15 август 2014 год

Юнион корект Варна” ООД изпълнява инженерингови поръчки в областта на високото строителство. Проектираме и изпълняваме сгради, изпълняваме реконструкции и ремонти, реставрираме паметници на архитектурата. Сертифицирани сме по ISO . През последните години поддържаме критериите на БСК за фирми Първа група – втора категория.

Продължилата повече от 5 години икономическа криза, обхванала световната и в частност европейската икономика повлия силно на нереформираното до край българско стопанство. Собствеността бе сменена, но организацията и материалната база останаха на нивото на приватизираната соц. техника. На това и по-ниско ниво е квалификацията на работната ръка . Свободната миграция на български граждани в трудоспособна възраст към по-развитите държави допълнително обезкърви българската икономика.

Свиването на инвестициите в туризма, гражданското строителство и инфраструктурата влоши дисциплината и засили корупцията в бранша. Неспазването на правилата стана правило.

Основни проблеми на строителните фирми:

 • Намалелия обем от поръчки – държавни и частни в резултат от ограничаване на инвестициите в изграждането и поддръжката на инфраструктура и сгради.

 • Масово неспазване на правилата и законите в държавата водещи до нелоялна конкуренция и практическо унищожаване на добре структурираните и работещи дружества.

 • Тотална корупция при раздаване на обществените поръчки

 • Умишлено усложняване на инвестиционния процес – проучване проектиране , съгласуване и одобряване на проекти, контрол по време на строителството, въвеждане в експлоатация.

 • Отсъствието на реална насърчителна политика от страна на държавата за развитие на малкия и среден бизнес.

 • Влошения ,в резултат на неспиращата миграция, баланс между образование ,квалификация и количество на предлаганата работна ръка.

 • Невъзможността от инвестиции за подобряване на организацията и качеството на обслужващата техника и работна ръка. Без горното не е възможно повишаването на конкурентно-способността на фирмите и съответно излизането им на нови пазари.

Какво да искаме от държавата да направи за нас.

 • Цялата държава изпитва остра нужда от сигурност, предвидимост ( поне за един цял мандат) и последователност и стабилност на държавното управление.

 • Работа „до дупка” за европейски субсидии и програми .

 • Насърчаване на инвестициите ( в банките има 40 млрд) заключени спестявания , които могат да влязат в икономиката

 • Насърчаване чрез облекчаване на процедурите в инвестиционния процес. За сгради – V категория, под 300 кв.м да не се изискват пълен комплект проекти – сега-13 на брой, а само проекти по части архитектура, конструкции, Ел и ВиК. Да се облекчи и съкрати процедурата по одобряване на горепосочените проекти.

Да се облекчи и съкрати процедурата по изготвяне на ПУП-ПРЗ.

 • Гласуване на драконовски закони срещу корупция и злоупотреба със служебно положение на всички властови нива.

 • Да предприеме комплекс от мерки за намаляване на съотношението между сивия сектор и работещите „на светло”.

Какво да направим сами за себе си.

Всички ние трябва да разберем ,че единственият начин за излизане от блатото е да се стимулират честните, мислещите, всеотдайните, интуитивните, образованите и трудолюбиви граждани на обществото.

Трябва да направим така, че коректността, почтеността и здравомислието да преобладават в бизнес отношенията между фирмите.

Да бъдеш такъв в разбойническа държава е равностойно на самоубийство. Но, убеден съм, че единствените които могат да се опълчат на статуквото е живият бизнес, който иска сигурност и правила.

И все пак какво да правим за да вървим напред?

 • Да се ориентираме бързо в процесите и да се адаптираме към моментните условия.

 • Да търсим и да се развиваме в сегмента в който сме най-силни.

 • Да търсим ефективност във всяко действие.

 • Да се подкрепяме. Винаги обединени сме по-силни.

 • Да партнираме на държавата. Да не чакаме „Тя” да ни оправи ,а да предлагаме модели и закони, които работят за бранша.

 • Никога да не се отказваме и предаваме

Всичко това звучи популистки ,общо и наивно, но явно рестартът изисква да се върнем в началото и да променим основни принципи.

Арх.Димитър Стефанов